یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

چهارشنبه، 25 مهر 1397

متنی که خوب شکل یافته باشد بعد از مدتی بی وزن به نظر خواهد رسید. احساس اولیه ای که یک کتاب به شخص می دهد با مجذوب شدن ذهن توسط کلمات از بین می رود. — Mandy Brown

رویاگر در اینستاگرام

اینستاگرام رویاگر
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com