یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره بازاریابی الکترونیکی و شبکه های اجتماعی

لیست محتوا: در گروه انتخابی شما محتوایی منتشر نشده است.

ﺳﻪشنبه، 08 اسفند 1402

من عاشق طراحی هستم و این موضوع در تمام زندگی من نفوذ کرده است, چه در مورد انتخاب رنگ لباسم باشد چه در مورد سازماندهی وسایل خانه. طراحی برای من با زیبایی برابر است. طراحی جلوه خارجی فرآیندهای درون ذهنم در مورد زیبایی و رضایت از زندگی است. — Martine Moeykens

رویاگر در اینستاگرام

اینستاگرام رویاگر
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com