یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره عکاسی تبلیغاتی تجاری

لیست محتوا: در گروه انتخابی شما محتوایی منتشر نشده است.

شنبه، 05 آذر 1401

طراح بودن مثل بازیگر فیلم های مبتذل بودن است! شما برای یک یا دو سال جذاب و معروف هستید، بعد مردم می روند و چیز جدیدی را برای لذت بردن پیدا می کنند. — Jason Demetillo

رویاگر در اینستاگرام

اینستاگرام رویاگر
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com