یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره عکاسی تبلیغاتی ��جاری

لیست محتوا: در گروه انتخابی شما محتوایی منتشر نشده است.

پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400

در یک کتاب خوش ساخت که طراح، حروفچین و چاپ کننده‌اش کارشان را خوب انجام داده‌اند، حروف، حتی اگر چند هزار خط و صفحه هم جا بگیرند، همچنان زنده‌اند. آنها در جای خود می‌رقصند. حتی برخی مواقع آنها بلند می‌شوند و در کناره‌ها و بین پاراگرافها به رقص ‌می‌پردازند. — Robert Bringhurst

رویاگر در اینستاگرام

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com