یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره عکاسی تبلیغاتی تجاری

لیست محتوا: در گروه انتخابی شما محتوایی منتشر نشده است.

یکشنبه، 15 تیر 1399

تایپوگرافی تمام عیار مطمئناً اغفال‌کننده‌ترن هنرهاست. تنها مجسمه سازی با سنگ است که می‌تواند با سرسختی به پای آن برسد. — Jan Tschichold

رویاگر در اینستاگرام

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com