یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره عکاسی تبلیغاتی تجاری

لیست محتوا: در گروه انتخابی شما محتوایی منتشر نشده است.

شنبه، 06 آذر 1400

به لحاظ شغلی، طراح های گرافیک در زمینه استفاده از کارهای خود در جهت بهبود سیاسی و اجتماعی جامعه، به شکل شرم آوری بی خاصیت بوده اند. — Steven Heller

رویاگر در اینستاگرام

اینستاگرام رویاگر
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com