یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره تعادل زندگی شخصی و کاری

چگونه با لذت، شادمانی و راحتی کار کنیم؟

چگونه با لذت، شادمانی و راحتی کار کنیم؟

در این پست به نحوۀ صحیح انجام یک کار و کیفیت درونی شروع و اتمام آن پرداخته می شود. درک نکات اشاره شده به شما کمک خواهد کرد تا از کاری که در حال انجام آن هستید بدون توجه به شرایط بیرونی، لذت ببرید. شرایط درونی شما هنگام کار، در بالا رفتن کیفیت خروجی های شما تاثیر بسزایی خواهد داشت.

یکشنبه، 10 مرداد 1400

نوآورترین طراحان آگاهانه گزینه‌های رایج را رد کرده و اشتهای خود برای اندیشه ‌های اشتباه را پرورش می‌دهند. — Marty Neumeier

رویاگر در اینستاگرام

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com