یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

چهارشنبه، 09 مهر 1399

برای رضایت همه طراحی نکن. این کار غیرممکن است. نتیجه این کار چیزی نیست جز طرحی که رضایت هیچ کس را جلب نمی‌کند. — Leisa Reichelt

رویاگر در اینستاگرام

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com