یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

پنجشنبه، 22 آذر 1397

قوانین را می توان شکست, اما نمیتوان آنها را نادیده گرفت. — David Jury

رویاگر در اینستاگرام

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com