یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398

هر کاری قوانینی دارد که بر آن حکم می‌رانند. استاد شدن یعنی درک این قوانین. نوآوری یعنی طغیان هوشمندانه و خلاقانه علیه آنها. — Fiel Valdez

رویاگر در اینستاگرام

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com