یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

دوشنبه، 05 فروردین 1398

بعضی مواقع اصلاً لازم نیست باهوش یا مبتکر باشی. — Ivan Chermayeff

رویاگر در اینستاگرام

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com