یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

چهارشنبه، 03 بهمن 1397

اینکه به چه چیز می نگرید مهم نیست، اینکه چه می بینید مهم است. — Henry David Thoreau

رویاگر در اینستاگرام

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com