یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

یکشنبه، 31 شهریور 1398

یک طراح ممکن است برای ماهها عمیقا‍ در مورد طرحهای پیچیده فکر کند. اما ناگهان راه حلی ساده، برازنده و زیبا به ذهنش خواهد رسید. وقتی چنین اتفاقی برایتان رخ می‌دهد انگار خدا با شما صحبت می‌کند. شاید واقعاً هم همینطور باشد. — Leo Frankowski

رویاگر در اینستاگرام

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com