یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

پنجشنبه، 16 تیر 1401

برقکارها ایده نمی‌سازند. اما طراحان گرافیک اینکار را می‌کنند. من شدیداً معتقدم که طراحان گرافیک مسئولیت زیادی در قبال جامعه به گردن دارند. ما ایده‌های نامرئی را گرفته و آنها را ملموس می‌کنیم. کار ما این است. — Neville Brody

رویاگر در اینستاگرام

اینستاگرام رویاگر
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com